The YouTube Game – Quality vs Quantity

Have you ever entertained the idea of becoming a YouTube creator but have no clue where to begin? There are so many things to consider that the thought of starting can become overwhelming. Along with the usual questions – what will I post about? Do I need fancy equipment? What will my friends and family think? – there’s one question that leaves many divided; how many times a week should I post? 

Continue reading “The YouTube Game – Quality vs Quantity”

Епилог – Заветът на Кейн: Неподчинение

Кейн: Най-сетне маските паднаха. Конците на куклите вече се виждаха, а ръката на главния кукловод бе разобличена. Най-иронично от всичко бе последния дар, поверен ми от Разиел. По-мощен от меча, който сега помещаваше душата му, по-силен дори от посоката, в която ме тласна неговата саможертва – първата горчива нотка на онази ужасна илюзия – надеждата.

Continue reading “Епилог – Заветът на Кейн: Неподчинение”

Кейн сразява Древното божество – Заветът на Кейн: Неподчинение

Древното божество: Не можеш да ме унищожиш, Кейн! Аз съм цикъла на живота! Колелото ще се завърти! Чумата на твоя вид ще бъде пречистена от този свят и някой неминуем ден, твоята нещастна, застояла душа най-сетне ще бъде моя!

Кейн: Дотогава се скрий надълбоко! }:)

Continue reading “Кейн сразява Древното божество – Заветът на Кейн: Неподчинение”

Отмъщение и саможертва – Заветът на Кейн: Неподчинение

Попадате на поредицата за първи път? Не сте сигурни за какво точно става дума? Започнете от Пролога!

⚠️SPOILER ALERT⚠️

Историята на Разиел приключва тук, 👇👇👇 а с нея и участието ми в този кратък, но изключително удовлетворителен проект.

Continue reading “Отмъщение и саможертва – Заветът на Кейн: Неподчинение”

Кейн отвъд бариерата – Заветът на Кейн: Неподчинение

Попадате на поредицата за първи път? Не сте сигурни за какво точно става дума? Започнете от Пролога!

Continue reading “Кейн отвъд бариерата – Заветът на Кейн: Неподчинение”

Без изход – Заветът на Кейн: Неподчинение

Попадате на поредицата за първи път? Не сте сигурни за какво точно става дума? Започнете от Пролога!

Continue reading “Без изход – Заветът на Кейн: Неподчинение”