Conquering The West Bank – A Documentary by Stéphane Amar and ARTE

Israel continues to expand its road network into the occupied West Bank. New settlements sprout around Tel Aviv and Jerusalem in response to demographic shifts. Is there space for a Palestinian state?

See the full reportage by Stéphane Amar exclusively on ARTE.TV here.

Епилог – Заветът на Кейн: Неподчинение

Кейн: Най-сетне маските паднаха. Конците на куклите вече се виждаха, а ръката на главния кукловод бе разобличена. Най-иронично от всичко бе последния дар, поверен ми от Разиел. По-мощен от меча, който сега помещаваше душата му, по-силен дори от посоката, в която ме тласна неговата саможертва – първата горчива нотка на онази ужасна илюзия – надеждата.

Continue reading “Епилог – Заветът на Кейн: Неподчинение”

Кейн сразява Древното божество – Заветът на Кейн: Неподчинение

Древното божество: Не можеш да ме унищожиш, Кейн! Аз съм цикъла на живота! Колелото ще се завърти! Чумата на твоя вид ще бъде пречистена от този свят и някой неминуем ден, твоята нещастна, застояла душа най-сетне ще бъде моя!

Кейн: Дотогава се скрий надълбоко! }:)

Continue reading “Кейн сразява Древното божество – Заветът на Кейн: Неподчинение”

Отмъщение и саможертва – Заветът на Кейн: Неподчинение

Попадате на поредицата за първи път? Не сте сигурни за какво точно става дума? Започнете от Пролога!

⚠️SPOILER ALERT⚠️

Историята на Разиел приключва тук, 👇👇👇 а с нея и участието ми в този кратък, но изключително удовлетворителен проект.

Continue reading “Отмъщение и саможертва – Заветът на Кейн: Неподчинение”

Кейн отвъд бариерата – Заветът на Кейн: Неподчинение

Попадате на поредицата за първи път? Не сте сигурни за какво точно става дума? Започнете от Пролога!

Continue reading “Кейн отвъд бариерата – Заветът на Кейн: Неподчинение”

Без изход – Заветът на Кейн: Неподчинение

Попадате на поредицата за първи път? Не сте сигурни за какво точно става дума? Започнете от Пролога!

Continue reading “Без изход – Заветът на Кейн: Неподчинение”